बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको विवरण (२०७९ कार्तिक, मंसीर र पुष)

1 year, 1 month ago| Published: Jan. 19, 2023, 3:27 p.m.

चलचित्र विकास बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ऐ. नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तीन महिना (२०७९ कार्तिक, मंसीर र पुष महिनासम्म)को प्रगति विवरण

Downloads:

 2079 Kartik-Poush suchanako hak