बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) बमोजिमको विवरण (साउन-असाेज २०७७)

8 months, 3 weeks ago| Published: March 18, 2021, 10:06 p.m.

चलचित्र विकास बोर्डको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ र ऐ. नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तीन महिना (२०७७ साउन, भदाै र असाेज महिनासम्म)को प्रगति विवरण

Downloads:

 Bibaran Report (Shrawan-Ashoj 2077)