राष्ट्रिय चलचित्र दिवस सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना

4 months, 2 weeks ago | Published: Oct. 8, 2023, 4:33 p.m. | Views: 1790

राष्ट्रिय चलचित्र दिवस सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना

राष्ट्रिय चलचित्र दिवसको मिति (महिना र गते) तय गर्ने उद्देश्यले यही 2080 असोज 24 गते दिनको १:00 बजे चलचित्र क्षेत्रका अग्रज, विज्ञ व्यक्तित्व तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया आयोजना गर्न भनी बोर्डले कार्यक्रम तय गरेकोमा विशेष परिस्थितिवश सो कार्यक्रम हाललार्इ स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।साथै सो कार्यक्रम आगामी दिनमा उपयुक्त समयमा आयोजना गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।

(केएल बुढाथोकी)

प्रवक्ता

चलचित्र विकास बोर्ड