This Site is Under Construction

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.


चलचित्र : हाम्रो सानो घर होला

!! Demo Version !!

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.

Sobiztrend Technologies Pvt. Ltd.चलचित्रको नाम : हाम्रो सानो घर होला

निर्देशक : गोविन्द धिताल

सह निर्देशक: प्रकाश थापा

मुख्य कलाकारहरू : प्रकाश हमाल , प्रकाश कोजु , प्रकाश भट्ट

कथाकार : प्रकाश गुरुङ

निर्माण अंतिम मिति : 2074-02-13

चलचित्रको प्रविधि : Celluloid/सेल्लुलाईड(३५ एम.एम./१६ एम/)

निर्माताहरु : Prakash Shrestha,Prakash Kandel

चलचित्रको भाषा: nepali/नेपाली

चलचित्रको समय/ लम्बाई : २ घण्टा ५0 मिनेट

प्रदर्शन मिति : 2074-08-01