This Site is Under Construction

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.


चलचित्र : प्रेम गीत

!! Demo Version !!

Disclaimer: all the data are only for demo, not actual. So do not use these data for any documentation purpose.

Sobiztrend Technologies Pvt. Ltd.चलचित्रको नाम : प्रेम गीत

निर्देशक : सन्तोष सेन

सह निर्देशक:

मुख्य कलाकारहरू : लक्ष्मन् सर , रमेश कार्की

कथाकार : गौरब भुसाल

निर्माण अंतिम मिति : 2074-02-07

चलचित्रको प्रविधि : Digital/डिजिटल

निर्माताहरु : Ramesh Thapa,

चलचित्रको भाषा: nepali/नेपाली

चलचित्रको समय/ लम्बाई : २ घण्टा १० मिनेट

प्रदर्शन मिति : 2074-08-15