वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: श्रीकृष्ण फिल्मस् डिष्ट्रिब्युटर्स (Shree Krishna Films Distributers Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Kaski/कास्की-5 उप.म.न.पा,पाेखरा

वितरण गर्ने चलचित्र: International(विदेशी)

धनीको नाम: केदार प्रसाद पराजुली