वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: अाेम सार्इ माैलाकालिका सिने अार्टस् प्रा.लि. (Om Sai Maulakalika Cine Arts Pvt. Ltd.)

ठेगाना: Nawalparasi/नवलपरासी-2 न.पा.,गैंडाकाेट

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: Shreeram Baral