वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: रेखा इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. (Rekha Entertainment Pvt.Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-4 का.म.न.पा.,बालुवाटार

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: गाेपाल काजी कायस्थ