वितरण गर्ने कम्पनी/फर्म

नाम: बिन्दास नेपाल प्रा.लि. (Bindas Nepal Pvt.Ltd.)

ठेगाना: Kathmandu/काठमाडौं-31 का.म.न.पा.,पुतलीसडक

वितरण गर्ने चलचित्र: National(स्वदेशी)

धनीको नाम: दिपक परियार