चलचित्रघर : शिव शम्भु डिजिटल सिनेमा

नाम : शिव शम्भु डिजिटल सिनेमा

ठेगाना : Sunsari/सुनसरी ,चिमडी, विराटनगर महानगरपालिका-15-सुनसरी

प्रबिधि : digital/डिजिटल

श्रेणी : ka/क

कुल सिट क्षमता : 215

प्रोपाइटर : राेहित कुमार शाह