चलचित्रघरको: भगवती सिने चलचित्र सिनेमा हल

नाम : भगवती सिने चलचित्र सिनेमा हल

ठेगाना : सल्यान,राप्ति ,खलङ्गा गा.बि,स,-2-छैन

प्रबिधि : video

श्रेणी : ka+/क+

कुल सिट क्षमता :

प्रोपाइटर : भावाबती सिने चलचित्र सिनेमा हल