चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
121 गुण सिनेमाज प्रा. लि. (ज) Lalitpur/ललितपुर - 7 डिजिटल राजेन्द्र शाक्य 2077-12-10/+1102 Days
122 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (गाेपी) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2078-02-18/+1172 Days
123 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (राधा) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2075-03-26/+112 Days
124 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (कृष्ण) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2078-02-18/+1172 Days
125 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (अाेम) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2078-01-27/+1150 Days
126 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (मिरा) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2074-10-20/-45 Days
127 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (नमः) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2078-01-28/+1151 Days
128 गाेपीकृष्ण मुभिज प्रा. लि. (शिवाय) Kathmandu/काठमाडौं - 7 डिजिटल उद्धव पाैडेल 2078-01-28/+1151 Days
129 गंगा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि. (क) Kathmandu/काठमाडौं - 16 मदनमान पति बज्राचार्य 2075-07-28/+236 Days
130 गंगा चलचित्र मन्दिर प्रा. लि. (ख) Kathmandu/काठमाडौं - 16 डिजिटल मदनमान पति बज्राचार्य 2077-11-29/+1091 Days