चलचित्र घरहरु

क्र.स. नाम स्थान चलचित्रघरको किसिम धनीको नाम अन्तिम मिति
1 म्याक्स इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. (सिटी म्याक्स सिनेमाज हल-२) Kathmandu/काठमाडौं - 31 डिजिटल विपेन्द्र खड्गी समेत 2077-03-27/+439 Days
2 म्याक्स इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. (सिटी म्याक्स सिनेमाज हल-१) Kathmandu/काठमाडौं - 31 डिजिटल विपेन्द्र खड्गी समेत 2076-05-05/+113 Days
3 पृथ्वी चलचित्र मन्दिर Kathmandu/काठमाडौं - 6 डिजिटल छिरीङ्ग दाेर्जे लामा, बसन्त कुमार श्रेष्ठ, विरेन्द्र नारायण श्रेष्ठ 2075-11-17/-57 Days
4 पुष्पाञ्जली चलचित्र मन्दिर Kathmandu/काठमाडौं - 35 डिजिटल रूबयनाथ काेइराला, पुष्पा काेइराला, कर्म गुरूङ, हरि गुरूङ 2075-09-24/-111 Days
5 छायाँ सिनेमाज प्रा. लि. (हल -३) Kathmandu/काठमाडौं - 29 डिजिटल नकिम उद्दीन, निश्चल प्रधान, सैलेन्द्र श्रेष्ठ, महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ 2079-11-24/+1411 Days
6 छायाँ सिनेमाज प्रा. लि. (हल -२) Kathmandu/काठमाडौं - 29 डिजिटल नकिम उद्दीन, निश्चल प्रधान, सैलेन्द्र श्रेष्ठ, महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ 2079-11-24/+1411 Days
7 छायाँ सिनेमाज प्रा. लि. (हल -१) Kathmandu/काठमाडौं - 29 डिजिटल नकिम उद्दीन, निश्चल प्रधान, सैलेन्द्र श्रेष्ठ, महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ 2079-11-24/+1411 Days
8 ललित सिने भवन Lalitpur/ललितपुर - 12 हिराकाजी महजर्न (डंगाेल), ज्ञानी बाबु महर्जन 2070-06-08/-2045 Days
9 सार्थक इन्टरटेन्मेन्ट प्रा. लि. (हल–२) Kathmandu/काठमाडौं - 29 डिजिटल राजु गिरी 2078-11-18/+1040 Days
10 सार्थक इन्टरटेन्मेन्ट प्रा. लि. (हल–१) Kathmandu/काठमाडौं - 29 डिजिटल राजु गिरी 2078-11-18/+1040 Days