Activities

चलचित्र नगरीको गुरु योजना तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४।०१।२९ः प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४।०१।२९ः यस चलचित्र विकास बोर्डको आ.व. २०७३/०७४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार दोलखा जिल्लाको भिमेश्वर नगरपालिका लाकुरी डाँडा वडा नं. ९ मा पर्ने करिब १५०० रोपनी क्षेत्रमा चलचित्र नगरी स्थापना गर्नको लागि गुरू योजना (Master Plan) तयार गर्न परामर्श सेवा लिनुपर्ने भएकोले सो कार्यसँग सम्बन्धित ईच्छुक फर्म वा कम्पनीले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कार्यालय समयमा देहायका विवरण सहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० र नियमावली, २०६४ को नियम ७० बमोजिमको आशयपत्र (Expression of Interest (EOI)) पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

देहायः–
१.    आशयपत्रको योग्यताः
(क)    नवीकरण भएको फर्म दर्ता प्रमाणपत्र,
(ख) मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, (ग) आ.व. २०७२÷०७३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र
२.     गर्नुपर्ने कार्यको संक्षिप्त विवरणः
(क)    चलचित्र नगरी निर्माण क्षेत्रको विस्तृत सर्वेक्षण,
(ख)    ईण्डियन फिल्म सिटी सेन्टरको स्थलगत अध्ययन भ्रमण,
(ग)    गुरू योजना तयारी,
(घ)    गुरू योजना अनुसार संरचना निर्माण हुने स्थानको माटो परीक्षण,
(ङ)    गुरू योजना अनुसार निर्माण हुने संरचनाको विस्तृत डिजाईन, ड्रइङ्ग, लागत अनुमान र बील अफ क्वान्टीटी,
(च)    अन्य गर्नुपर्ने कार्यको अवधारणा पत्र बोर्डबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(छ)    प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने ।
३.    आशयपत्रदाताको योग्यता, अनुभव र त्यस्तो कार्य गर्नसक्ने क्षमता ।
४.    फर्म वा कम्पनीको विवरण र प्रस्तावित कार्यमा संलग्न हुने प्रमुख जनशक्तिको वैयक्तिगत विवरणसहितको हस्ताक्षर भएको Bio-data संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
५.    फर्म वा कम्पनीले समूह, संगठन वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा परामर्श सेवा दिने भए त्यस्ता फर्म वा कम्पनीको नाम, ठेगाना, विवरण तथा मुख्य भई काम गर्ने फर्म वा कम्पनीको नाम ।


सूचनाः file icon pdf Download FDB Notice for MASTER PLAN for FILM CITY - EOI.pdf

प्रस्ताब फारम (Expression of Interest for Selection of Engineering Consulting Firm for Preparation of Detailed Project Report on Planning and Design of the Proposed Film City in Dolakha District): file icon pdf Download Proposal - Detailed Project Report for Film City - Expression of Interest .pdf

राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०७३ सम्बन्धी सूचना तथा दरखास्त फाराम

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७४।१।२५): चलचित्र विकास बोर्डको १७औं वार्षिर्कोत्सवको अवसरमा विभिन्न विधामा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिने भएकाले सोका लागि निम्न सर्तहरूको अधीनमा रही स्वदेशी चलचित्रहरूलाई सहभागिताका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read more...

प्रस्तावित दोलखा चलचित्र नगरी सम्बन्धमा भएको सम्झौताको दस्तावेज हस्तान्तरण

२०७३।१२।३०ः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३ फागुन २५ गतेको निर्णय अनुसार विगत पाँच वर्षदेखि दोलखाको खरिढुङ्गा लाकुरी डाँडा वडा नं. ९ मा प्रस्तावित चलचित्र नगरीको सम्झौता भएको दस्तावेज दोलखा चलचित्र नगरी निर्माण सहयोग समितिको तर्फबाट संयोजक श्री मदनदास श्रेष्ठ र सहसंयोजक श्री कुमारध्वज कार्कीबाट बोर्ड अध्यक्ष श्री राजकुमार राईलाई मिति २०७३ चैत्र ३० गते बुधबारका दिन हस्तान्तरण गरिएको छ ।

                                                                        Quick Contact

Film Development Board
GPO Box 4400
Chabahil, Kathmandu, Nepal
Tel.: +977 1 4812332, 4812387
Fax: +977 1 4812360
Email: fdbnepal@gmail.com
URL: www.film.gov.np