चलचित्रकर्मी परिचय–पत्र (CINE WORKERS IDENTITY CARD) वितरण सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७३।१०।१ः चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रका माध्यमबाट राष्ट्रमा पु¥याएको योगदानको कदर स्वरूप चलचित्रकर्मीहरूलाई नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिको अधीनमा रही विभिन्न विधामा हाललाई चलचित्रको कुनै एक विधामा स्वदेशी चलचित्र क्षेत्रमा कम्तीमा निरन्तर २५ वर्ष योगदान पु¥याई आफूले योगदान पु¥याएको विधामा सर्वोत्कृष्टता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट विशिष्ट चलचित्रकर्मी श्रेणीको ‘चलचित्रकर्मी परिचयपत्र (CINE WORKERS IDENTITY CARD)’ वितरण गर्न लागिएको हुँदा चलचित्र विकास बोर्डबाट स्वीकृत ढाँचाको दरखास्त फाराम लिई यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र उक्त दरखास्त फारम पेश गर्नहुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
सूचना सम्बन्धी विस्तृत विवरण चलचित्र विकास बोर्डको सूचना पाटी र वेवसाईट www.film.gov.np मा हेर्न सकिनेछ । सूचनाको विस्तृत विवरण चलचित्र विकास बोर्डको सूचनापाटी र वेवसाईट www.film.gov.np हेर्न सकिनेछ ।

सूचनाको विस्तृत विवरणका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ःfile icon pdf Cine Workers IDENTITY NOTICE 2073-10-1.pdf

दरखास्त फारामः file icon pdf parichayapatra ko darkhasta form 2017.pdf

file icon doc parichayapatra ko darkhasta form 2017.doc


                                                                        Quick Contact

Film Development Board
GPO Box 4400
Chabahil, Kathmandu, Nepal
Tel.: +977 1 4812332, 4812387
Fax: +977 1 4812360
Email: fdbnepal@gmail.com
URL: www.film.gov.np