चलचित्र विकास वोर्ड र नेपाल चलचित्र संघ विच ई–टिकेटिङ लगायत अन्य विषयमा बोर्डमा छलफल भई निर्णय भएका बुँदाहरु


चलचित्र विकास वार्डले मिति २०७२।५।१७ गते विहिवारका दिन काठमाडौं उपत्यका भित्रका चलचित्रघरहरुमा ई–टिकेटीङ प्रणाली लागू गर्ने लगायत अन्य विषयहरुमा चलचित्र संघका प्रतिनिधिहरुसँग चलचित्र विकास वोर्डको कार्यकक्षमा छलफल गरि देहाय वमोजिम निर्णयहरु गरियो ।
१) चलचित्रघरहरुमा ई–टिकेटिङ प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका भित्रका चलचित्रघरहरुमा ई–टिकेटीङ प्रणाली लागू भइरहेका चलचित्रघरहरुको विवरण तथा उक्त प्रणली तत्काल जडान गर्न असक्षम रहेका चलचित्रघरहरु एकिन गरी सोको विवरण चलचित्र संघले यथाशिघ्र वोर्डमा पेश गर्ने ।
२) प्रदर्शकले एकै दिनमा एउटै चलचित्रघरमा स्वदेशी र विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्न नपाउने बुँदामा छलफल हुँदा स्वदेशी चलचित्रहरुलाई मल्टीप्लेक्स हलहरुमा कसरी प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्वन्धमा नेपाल चलचित्र संघवाट अवधारणा सहित आगामी बैठकमा छलफल गरि उक्त बुँदा संशोधन सम्बन्धमा पुनः छलफल गर्ने ।
३) नेपाल चलचित्र संघले नेपाल भरी रहेका चलचित्रघरहरुमा मन्त्रालयवाट प्रदर्शन गर्न स्वीकृत प्राप्त शो मा मात्र चलचित्र प्रदर्शन गर्ने नियमलाई पालना गर्न चलचित्रघरहरुलाई पत्राचार गर्ने । साथै चलचित्र प्रदर्शन गर्नु एक दिन अगाडि प्रदर्शकले टिकटको शिलसिलेवार नम्वर, चलचित्रको नाम र प्रदर्शन गरिने मिति र चलचित्र प्रदर्शनको मासिक विवरण बुझाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न चलचित्र संघले चलचित्रघरहरुलाई पत्राचार गर्ने ।
४) चलचित्रघरहरुमा चलचित्र प्रदर्शन गर्दा केन्द्रिय चलचित्र जाँच समितिले काट छाँट गरेका दृष्य तथा सम्बादहरु हटाईएको छ वा छैन एकिन गर्ने र चलचित्र प्रदर्शनको व्यवस्था चलचित्र संघले गर्ने ।

                                                                        Quick Contact

Film Development Board
GPO Box 4400
Chabahil, Kathmandu, Nepal
Tel.: +977 1 4812332, 4812387
Fax: +977 1 4812360
Email: fdbnepal@gmail.com
URL: www.film.gov.np